Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Комуникационната стратегия, неразделна част от Плана за интегрирано развитие на Oбщина Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г., имахте възможност да предложите дейности и проектни идеи за включване в Програмата за реализация на ПИРО – Велико Търново, чрез попълването на фишове за проектни идеи.

Сърдечно Ви благодарим за активността, изразеното мнение и предложените идеи!