Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за поверителност е приложима за Вас, ако желаете да се регистрирате или вече сте регистрирали на уебстраницата https://veliko-turnovo-next7.eu и има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните ви данни.

На тази страница може да се запознаете с детайлна информация относно политика за защита на личните данни.