ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. Неговите структура и съдържание са нормативно определени, като с тях можете да се запознаете тук.