Анкета граждани и организации

Уважаеми съграждани,

Анкетното проучване сред всички заинтересовани страни на територията на общината, с цел да оцени изготвените предложения за визия, цели и приоритети на Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново, приключи.  Сърдечно Ви благодарим за активността и изразеното мнение!


Анкета граждани

Уважаеми съграждани,

Анкетното проучване сред гражданите на Община Велико Търново, във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Велико Търново), приключи.

Сърдечно Ви благодарим за активността и изразената гражданска позиция!


Анкета организации

Уважаеми дами и господа,

Анкетното проучване сред представители на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Велико Търново), приключи.

Сърдечно Ви благодарим за активността и изразеното мнение!