Анкета граждани

Уважаеми съграждани,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Велико Търново). Анкетата е насочена към гражданите от Община Велико Търново, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Велико Търново“.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Велико Търново е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашето мнение в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. и можете да я достъпите като натиснете – тук.


Анкета заинтересовани страни

Уважаеми дами и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Велико Търново). Анкетата е насочена към представителите на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Велико Търново“.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Велико Търново е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашето мнение в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години. Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. и можете да я достъпите като натиснете – тук.