План за интегрирано развитие на Община Велико Търново
2021 - 2027

Какво е ПИРО?

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. 

Защо ПИРО е важно за Община Велико Търново?

Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Защо ПИРО е важен за общността?

Как да участвам?

Община Велико Търново осигурява възможност на всеки жител на общината да участва при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa.